Objectius SCCC

Inici / Objectius SCCC

Objectius de la Societat Catalano-Balear de Cirurgia Cardíaca

La Societat Catalano-Balear de Cirurgia Cardíaca, té els següents objectius:

  1. Agrupar tots els especialistes de Cirurgia Cardíaca, els llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb la Cirurgia Cardíaca, i els llicenciats en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que siguin admesos.

  2. Contribuir al millorament científic dels seus afiliats.

  3. Promoure el desenvolupament de la Cirurgia Cardíaca.

  4. Assessorar els organismes públics societats privades en matèria de Cirurgia Cardíaca.

  5. Fomentar la creació de beques per l'ampliació d’estudis de l'especialitat.

  6. Col·laborar amb les Universitats en un desenvolupament científic i tècnic.

  7. Fomentar la col·laboració amb altres societats estatals i internacionals a fi d'establir programes científics comuns.